Dit artikel is vandaag gratis

Dantumadiel en Noardeast beëindigen hun ambtelijke samenwerking: ‘Wy bliuwe goeie buorlju fan elkoar’

Burgemeester Klaas Agricola op zijn werkkamer in het gemeentehuis in Damwâld. Foto: Marcel van Kammen

De ambtelijke dienstverlening vanuit Noardeast-Fryslân aan Dantumadiel wordt beëindigd per 1 januari 2024. ,,Noardeast is in gemeente dy’t mear op ôfstân bestjoert, en wy sitte folle mear op de mienskip.”

Dat hebben de bestuurscolleges van beide gemeenten besloten na een tussentijdse evaluatie van de ambtelijke samenwerking door het onderzoeksbureau Van der Laar.

„De foardielen foar Noardeast-Fryslân binne der finaal net”, aldus burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân. „Mar wy bliuwe goeie buorlju fan elkoar.” Beide gemeenten zijn om eigen redenen niet tevreden over de huidige dienstverlening, die sinds 2019 is geregeld in de zogeheten Centrumregeling. „It leit him net oan de ynset fan de amtners, mar oan de bestjoerlike kontekst”, zegt Kramer.

Zo blijkt uit het evaluatierapport van Van der Laar dat het gemeentebestuur van Dantumadiel zich op de tweede plaats gesteld voelt. De loyaliteit van medewerkers zou primair bij de grote regiegemeente Noardeast-Fryslân liggen. Het instellen van een speciaal ‘team Dantumadiel’ zorgde voor kortere lijntjes met inwoners en ondernemers, maar heeft de behoefte aan een eigen sterke ambtelijke organisatie ook doen toenemen.

Verschillende bestuursstijlen

Daarnaast zijn de verschillende bestuursstijlen een belangrijke reden om de samenwerking te staken. „It hat mei skaalgrutte te krijen”, zegt burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel. „Noardeast is in gemeente dy’t mear op ôfstân bestjoert, en wy sitte folle mear op de mienskip.” De kleine gemeente is praktischer ingesteld en heeft weinig behoefte aan allerhande strategische en specialistische functies die bij de ambities van een grotere gemeente passen.

Ondertussen bleef Noardeast-Fryslân de Centrumregeling zien als een opmaat naar een fusie met Dantumadiel tot ‘robuuste plattelandsgemeente’. Afgelopen zomer werd bij de collega’s in Damwâld erop aangedrongen om duidelijkheid te geven over hoe zij de samenwerking na 2024 voor zich zien. De aanleiding vormde de aanstaande verbouwing van het gemeentehuis in Dokkum, die in het geval van een fusie met Dantumadiel een kwart meer kantoorruimte vergt.

Netwerkgemeente

De kleine gemeente wil zich echter ontwikkelen tot een ‘netwerkgemeente’, met een dienstverlening die dichter bij de burger staat. „Wy wolle slachfeardich operearje, mei ien loket dêr’t minsken antwurd krije kinne. Wy kinne part yn eigen hûs dwaan, en part útbesteegje oan in oare partner, op basis fan saaklike ôfspraken mei resultaatferplichtingen.”

De plannen om het eigen gemeentehuis in Damwâld binnen vijf jaar te verkopen, liggen nog steeds op tafel, zegt Agricola. „It gemeentehûs is no te grut foar Dantumadiel, mar wy moatte no earst noch goed sjen hoe’t ús takomstige organisaasje derút sjocht. Der sil de kommende tiid in soad op ús ôfkomme, en je moatte âlde stuollen net earder fuortgoaie as dat je nije hawwe.”

Beide bestuurscolleges zullen het gezamenlijke besluit aan de respectievelijke gemeenteraden voorleggen. Dat zal tot vervolgstappen leiden. Het ontvlechten van de ambtelijke samenwerking zal volgens burgemeester Kramer geen ontslag van personeel tot gevolg hebben.

Nieuws

menu