Dit artikel is vandaag gratis

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel gaan inwoners helpen om hulpregelingen en fondsen te vinden

Het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân in Dokkum. Foto: FD

Er komt een ‘VoorzieningenWijzer’ voor inwoners van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel om hen wegwijs te maken in sociale voorzieningen en hulpregelingen.

Volgens de gemeenten weten mensen vaak niet van welke regelingen ze gebruik kunnen maken, terwijl inwoners met een laag inkomen die steun goed kunnen gebruiken. De VoorzieningenWijzer is opgezet samen met de woningcorporaties Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland en huurdersvereniging De Bewonersraad. De online wijzer maakt inwoners wegwijs in toeslagen, vergoedingen, gemeentelijke minimaregelingen en speciale fondsen.

,,Wy wolle der alles oan dwaan om minsken te helpen by it besparjen op har fêste lêsten, dat sy alle moannen mear jild oerhâlde en net mear yn de skulden bedarje”, zegt wethouder Jouke Douwe de Vries van Noardeast-Fryslân.

Inwoners wordt een gratis adviesgesprek met een minimacoach aangeboden. ,,Sa’n coach hat sels ûnderfining mei it rûnkommen mei in leech ynkommen. Dy wit as gjin oar hoe’t it is om mar in bytsje jild en miskien yn skulden te sitten”, aldus wethouder Rommy Kempenaar van Dantumadiel. Nadat de persoonlijke situatie is doorgesproken, helpt de coach ter plekke met bijvoorbeeld het aanvragen van steun.

Nieuws

menu