Nog één keer herinneringen ophalen in het oude dorpshuis van Sexbierum: 'Toen hadden we nog wilde haren'

Na jaren van hindernissen, overleg en geld inzamelen is een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) voor de dorpen Sexbierum en Pietersbierum weer een stap dichterbij. Het oude dorpshuis It Waed wordt gesloopt. Zaterdag was het voor het laatst open en kwamen mensen in groten getale afscheid nemen.

De laatste kans om afscheid te nemen van het dorpshuis in Sexbierum.

De laatste kans om afscheid te nemen van het dorpshuis in Sexbierum. Foto: Marchje Andringa

Wie aankomt in het centrum van Sexbierum kan niet om de plannen voor het nieuwe dorpscentrum heen. Op de hoek van de Skoalstrjitte is een scorebord geplaatst met hoeveel geld er al is ingezameld. Een stukje verderop bij dorpshuis It Waed staan tientallen auto’s, soms zelfs op het gras, geparkeerd.

Op slot

Nieuws

menu