Nog één poging voor behoud oude arbeiderswoningen in Drachten

Smallingerland moet nog eens met de bewoners de voor- en nadelen op een rij zetten van behoud en sloop van de 34 karakteristieke huurwoningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart in Drachten. Een motie met die strekking werd gisteravond unaniem aangenomen in de gemeenteraad van Smallingerland.

Een groep kleine huisje aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart moeten als het aan de woningbouw ligt plaats maken voor nieuwbouw. Veel bewoners zijn het daar niet mee eens.

Een groep kleine huisje aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart moeten als het aan de woningbouw ligt plaats maken voor nieuwbouw. Veel bewoners zijn het daar niet mee eens. Foto: Jilmer Postma

Woningcorporatie Accolade wil de 34 huurwoningen slopen en vervangen door 41 nieuwe huizen. Volgens de corporatie zijn de huizen dermate verouderd dat renovatie eigenlijk geen optie meer is.

Sloop verbieden

Raadslid Henk Hofstra (PvdA) kwam gisteravond aanvankelijk met een voorstel om de woningen alsnog op een gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Naast de cultuurhistorische waarde van de oude arbeiderswoningen van voor de jaren vijftig (,,mijlpalen in de sociaal-maatschappelijke geschiedenis van Drachten”) noemde hij de tegenstand bij de huidige bewoners. 70 procent van hen zou liever zien dat de huizen blijven staan en worden opgeknapt. Hofstra stelde dat de gemeente, door de huizen alsnog als monument te betitelen, zichzelf de mogelijkheid verschaft de sloop te verbieden.

Onder meer Jouke de Jong (ChristenUnie) vonden dit niet een juiste gang van zaken. Hij zei dat de gemeente de woningen nu eenmaal niet heeft aangewezen als monument, en dat niet alsnog moet doen nu de bewoners niet blij zijn met de sloop. Bovendien zou de aanwijzing tot monument de bewoners juist voor ongewenste extra regelgeving kunnen stellen, zei De Jong. Hij pleitte ervoor nogmaals in gesprek te gaan met de corporatie.

Cultuurhistorische waarde

Wethouder Eric ter Keurs (VVD) sloot zich aan bij De Jong. Hij zei dat Accolade rechtszekerheid verdient, en dat de gemeente niet zomaar tijdens het spel de regels zou moeten veranderen. Ter Keurs zei daar wel bij dat ook de gemeente ziet dat de huizen enige cultuurhistorische waarde hebben.

Als je het nu zo laat, wachten ze vijf jaar en dienen ze dan opnieuw een voorstel in

Als de tegenstand bij de bewoners zo groot is en blijft als Hofstra stelt, mag Accolade sowieso niet slopen: de corporatie is namelijk verplicht 70 procent van de huurders achter zich te krijgen. Jos van der Horst (SP) refereerde aan die eis, en concludeerde dat de woningen dan sowieso zullen moeten worden behouden. Hij vond als enige dat de gemeente Accolade daar ook toe moet vergen. Ter Keurs zou wat hem betreft, met het oog op de tegenstand, Accolade moeten verplichten de woningen te bewaren én op te knappen.

Van der Horst liet blijken er weinig vertrouwen in te hebben dat Accolade zelf de dringend noodzakelijke renovatie zou laten uitvoeren. ,,Als je het zo laat, doet Accolade nu niets aan onderhoud. Ze wachten vijf jaar en dienen dan een nieuw voorstel in. Zo werkt dat in de praktijk.”

Na een schorsing vonden de raadsleden elkaar alsnog in een motie, op aangeven van onder meer Yntze de Vries (ELP). Hij had eerder al voorgesteld om samen met de bewoners alle gevolgen nog eens in kaart te brengen van het eventueel toekennen van een monumentenstatus én van sloop. De motie met die strekking werd met algemene stemmen aangenomen.

Gesprekken

Accolade is er overigens nog niet van overtuigd dat de meeste bewoners tegen sloop zijn. De woningcorporatie liet gistermiddag, voorafgaand aan de raadsvergadering, al weten deze maand individuele gesprekken te voeren met alle bewoners.

Nieuws

Meest gelezen

menu