Dit artikel is vandaag gratis

Nog even en Anjum, Oudwoude en Veenklooster zijn vervangen door Eanjum, Aldwâld en Feankleaster

Aant Jelle Soepboer bij het Nederlandstalig kombord Niawier, het dorp waar de FNP’er zelf ook woont. Foto: Marcel van Kammen

Het officiële besluit van de gemeente Noardeast-Fryslân om 21 dorpen in de gemeente per 1 januari 2023 een Friese naam te geven, is ondertekend. Dit meldt wethouder Aant Jelle Soepboer trots op sociale media.

Dat betekent dat alle dorpen in de gemeente, met uitzondering van een handvol dorpen die bezwaar aantekenden, een nieuwe naam krijgen per 1 januari 2023. Zo wordt Anjum Eanjum, Oostrum wordt Eastrum en Morra wordt Moarre.

Het besluit om plaatsnamen te verfriezen is al in juli 2021 genomen in de gemeenteraad. Op de valreep kregen enkele dorpen nog respijt. Dit waren Hiaure, Waaxens en Aalsum die bezwaar aantekenden en hun naam niet zien veranderen in De Lytse Jouwer, Waaksens en Ealsum.

Administratie

Op 2 januari om 09.00 uur start de projectgroep ‘Applikaasjes’ met de invoering van de Friese plaatsnamen in de centrale Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), zoals die landelijk wordt bijgehouden. Verschillende andere applicaties die hieraan gekoppeld zijn, ontvangen deze mutaties dan automatisch.

Nieuws

menu