Voor veel 'zeer zorgwekkende stoffen' die bedrijven uitstoten bestaan nog geen uitstootnormen. Het blijft tot 2023 onzeker wat de schade is voor milieu en gezondheid

Het duurt nog twee jaar voor duidelijk is in hoeverre de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen bij bedrijven in Fryslân risico’s op milieu- en gezondheidsschade oplevert. De provincie legt activiteiten waar zulke stoffen mogelijk vrijkomen echter niet uit voorzorg stil, omdat de bedrijven gewoon voldoen aan de huidige vergunningen.

Het pand van FUMO in Grou.

Het pand van FUMO in Grou. Foto: Jaap Schaaf

Er wordt sinds 2018 gewerkt aan een landelijke aanpak om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen bij bedrijven tot een minimum te beperken. Het gaat om chemische stoffen die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of de vruchtbaarheid verminderen.

Nieuws

menu