Noodkreet uit Bitgum over coulissenlandschap vindt gehoor

De afgelopen jaren zijn te veel karakteristieke elementen verdwenen in het coulissenlandschap tussen Marsum en Berltsum. Dat moet stoppen, vindt een groep inwoners. Ze lijken bij de gemeente gehoor te krijgen.

Het coulissenlandschap tussen Bitgum en Menaam. Foto: Marchje Andringa

Het coulissenlandschap tussen Bitgum en Menaam. Foto: Marchje Andringa

Ze kunnen er zo een paar recente gevallen opnoemen. De graspercelen met greppels en ‘microreliëf’ aan de Langestraat ten noorden van Bitgummole bijvoorbeeld, en de boomwallen en sloten aan de Tjessingawei bij Ingelum. Her en der in de regio is de afgelopen jaren het coulissenlandschap verdwenen en zijn er rechte, uitgestrekte weilanden voor in de plaats gekomen. En ook de lichte glooiingen worden door egalisatie in rap tempo verwijderd.

Nieuws

Meest gelezen