Noodkreten om Dokkumer winkels en horeca op Schiermonnikoog weer te openen

De winkels moeten vanaf 3 maart weer volledig open, schrijven Dokkumer ondernemers in een brandbrief. De horeca op Schiermonnikoog is ondertussen het stadium van brieven schrijven voorbij.

Bert Reinders van de Ondernemersvereniging Dokkum (OVD) overhandigt op het gemeentehuis een brandbrief aan burgemeester Johannes Kramer.Links staat OVD-bestuurslid Andries Terpstra, rechts wethouder Jelle Boerema.

Bert Reinders van de Ondernemersvereniging Dokkum (OVD) overhandigt op het gemeentehuis een brandbrief aan burgemeester Johannes Kramer.Links staat OVD-bestuurslid Andries Terpstra, rechts wethouder Jelle Boerema. Foto: Marcel van Kammen

De Ondernemersvereniging Dokkum (OVD) wil dat winkeliers hun deuren vanaf woensdag 3 maart weer volledig mogen openen. Gisteren overhandigde een delegatie van Dokkumer ondernemers een brandbrief met die inhoud aan burgemeester Johannes Kramer van Noard-east-Fryslân. ‘Wij vragen u om via uw Veiligheidsregio of anders het kabinet in beweging te krijgen in de huidige lockdown’, schrijft de OVD in de brief.

Volgens de nieuwste verruimingen van de coronamaatregelen mogen winkels vanaf 3 maart op afspraak mondjesmaat klanten ontvangen. Die beperkte verruiming komt bovenop de mogelijkheid om iets online te bestellen en dan minimaal vier uur later bij de winkel op te halen. Secretaris Bert Reinders van de OVD noemt die mogelijkheden „een doekje voor het bloeden”.

Zeer bezorgd

In heel Nederland doen ondernemersverenigingen soortgelijke oproepen aan de lokale politiek om de winkels op 3 maart weer te kunnen openen. Uit een onderzoek met 1300 deelnemers van branchevereniging INretail blijkt dat dat 72 procent van de winkeliers zeer bezorgd is over het voortbestaan van hun zaak, waar dit een maand geleden nog 63 procent was.

Lees ook: In twaalf jaar tijd een mooie zaak opgebouwd, maar door corona en de lockdown is alles weg

Volgens het onderzoek kelderde de omzet van de gesloten winkels in januari bij drie kwart van de ondernemers met maar liefst 60 tot 100 procent. Meer dan de helft van de winkeliers heeft liquiditeitsproblemen. „Wij wijken niet af van die landelijke cijfers”, zegt Reinders. „Er zijn ook in Dokkum winkeliers die zeggen dat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. En de banken zijn erg terughoudend met het bieden van overbruggingskredieten.”

Guon witte net hoe’t se de kommende wiken trochkomme moatte en dêr haw ik as boargemaster in soad noed en soarch oer

Ondernemers lopen niet te koop met hun problemen, maar achter de dichte deuren schuilt een hoop ondernemersleed, weet ook burgemeester Kramer. „Guon witte net hoe’t se de kommende wiken trochkomme moatte en dêr haw ik as boargemaster in soad noed en soarch oer. Ik haw sein dat ik dat sinjaal trochjaan wol yn Den Haach, ek al kinne wy as gemeente net de romte jaan dy’t ûndernimmers freegje. Dat is oan it kabinet en dat hat in duvelsk dilemma om de dingen goed tsjin elkoar ôf te weagjen. Dêr kom ik net oan.”

Horeca op Schiermonnikoog

De horeca op Schiermonnikoog is inmiddels het stadium van brieven schrijven voorbij. Een aantal hotels en restaurants op het eiland heeft gisteren aangekondigd op 16 maart - precies een jaar nadat horecazaken op het eiland de deuren sloten aan het begin van de éérste lockdown - weer volledig open te gaan. „We willen niet boven de wet gaan staan, maar dit doen we mede om druk uit de oefenen op Den Haag”, zegt eigenaar Gilles Harthoorn van hotel Duinzicht aan de Badweg.

Wij kunnen binnen de maatregelen die gelden heel goed en veilig mensen ontvangen, zéker buiten op terrassen

„De horeca is en blijft het ondergeschoven kindje. De winkels hebben het ook zwaar, maar die zijn later dicht gegaan én daar is nu wél een kleine heropening voor georganiseerd. En over ons wordt niet eens gepraat, terwijl wij al het langste niks meer mogen.” Dat frustreert Hart-hoorn en zijn collega’s nog wel het meest. „Wij kunnen binnen de maatregelen die gelden heel goed en veilig mensen ontvangen, zéker buiten op terrassen. De mensen staan nu aan de overkant van de weg met de koffie die ze bij ons hebben opgehaald. De geloofwaardigheid van dit beleid is tot nul gedaald.”

Lees ook: Kappers gaan 3 maart weer open: aan de slag met bossen haar en uitgroei van hier tot Tokio

Niet gesteund

De horeca-eigenaren voelen zich niet gesteund door de gemeente. ,,Het contact met de burgemeester is behoorlijk verslechterd, er is geen overleg over mogelijkheden.” Burgemeester Ineke van Gent zegt de frus-tratie van de ondernemers te begrijpen. ,,Ze hebben het zwaar en zijn er klaar mee. Zeker op een eiland waar we afhankelijk zijn van toeristen is het zwaar.” Toch staat ze niet achter de actie. ,,Wij maken op Schiermonnikoog de regels niet, maar leven ze hier wel na.” Ze geeft aan wel degeljik te overleggen met de bedrijven, ,,bijvoorbeeld over extra terrasruimte, zodra dat weer kan”.

Het is ons doel niet om de regels onderuit te trappen, maar ze moeten ons perspectief bieden. Want de pot is leeg

Tijdens het debat in de Tweede Kamer gistermiddag over de coronamaatregelen vroeg een Kamermeerderheid aan het kabinet om het onder voorwaarden heropenen van terrassen te overwegen. „Al is er maar een klein stukje vooruitgang, dan zijn wij al gelukkig”, zegt Harthoorn. „Het is ons doel niet om de regels onderuit te trappen, maar ze moeten ons perspectief bieden. Want de pot is leeg.”

Nieuws

menu