De noodopvang voor asielzoekers in Heeg is met een jaar verlengd

De tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers in de Waterherberg op It Eilân in Heeg blijft een jaar langer open, tot 1 mei 2023. Het COA had daarom bij het college van B & W gevraagd. De inwoners van Heeg hebben er een brief over gekregen

Heeg is een van de voorbeelddorpen waar aquathermie zal worden toegepast.

Heeg is een van de voorbeelddorpen waar aquathermie zal worden toegepast. Foto: Simon Bleeker

In de zomerperiode, van 1 mei tot 1 oktober 2022, is er plaats voor ruim honderd vluchtelingen. Na het vakantieseizoen wordt dit weer uitgebreid naar de huidige maximaal 170 plaatsen.