De noordoostelijke gemeenten van Fryslân lopen iets achter met de vaccinatiegraad

Het percentage Friese 65-plussers dat inmiddels volledig is gevaccineerd, is het laagst in de gemeenten Dantumadiel en Achtkarspelen. Daar is tussen de 75 en 85 procent van de 65-plussers volledig gevaccineerd, terwijl dat percentage in de overige Friese gemeenten boven de 85 procent ligt. Op Ameland en Vlieland is dat aandeel zelfs meer dan 95 procent.

In de gemeenten Dantumadiel en Achtkarspelen ligt het percentage Friese 65-plussers dat volledig is gevaccineerd het laagst.

In de gemeenten Dantumadiel en Achtkarspelen ligt het percentage Friese 65-plussers dat volledig is gevaccineerd het laagst. Foto: Sander Koning

Dat blijkt uit het 26e vaccinatierapport van het RIVM, dat inzicht biedt in de vaccinatiegraad van de bevolking vanaf het begin van de vaccinatiecampagne op 6 januari tot en met afgelopen zondag.

Mobiele GGD-teams

De Waddeneilanden lopen in de vaccinatiecampagne voor op de rest van het land, doordat de bevolking hier in een paar grote etappes wordt gevaccineerd door mobiele teams van GGD Fryslân. Op Terschelling en Vlieland is nu meer dan 85 procent van de 45- tot 64-jarigen volledig gevaccineerd, en op Schiermonnikoog meer dan 90 procent. Ruim driekwart van de 25- tot 44-jarige eilanders hebben al een eerste prik gehaald.

De noordoostelijke gemeenten van Fryslân blijven juist iets achter vergeleken met de rest van de provincie. Zo heeft minder dan 60 procent van de 25- tot 44-jarigen in Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Achtkarspelen een eerste prik gehad. In de rest van Fryslân is dat meer dan 60 procent.

Laagste vaccinatiegraad

De gemeente Urk heeft landelijk de laagste vaccinatiegraad in alle leeftijdscategorieën. Ook in de gemeenten Neder-Betuwe, Reimerswaal en Staphorst ligt de opkomst ver onder het landelijke gemiddelde: minder dan 60 procent van de 65-plussers is in de gemeenten inmiddels volledig gevaccineerd.

Het RIVM geeft alleen ruime percentages, omdat een deel van de gegevens is gebaseerd op schattingen van het aantal door huisartsen en zorginstellingen gezette prikken. Van de ruim negentien miljoen prikken die in Nederland tot nu toe zijn gezet, hebben de GGD’en zo’n 80 procent voor hun rekening genomen, de huisartsen zo’n 12 procent en de zorginstellingen en ziekenhuizen zo’n 8 procent.