De noordoostelijke gemeenten van Fryslân lopen iets achter met de vaccinatiegraad

Het percentage Friese 65-plussers dat inmiddels volledig is gevaccineerd, is het laagst in de gemeenten Dantumadiel en Achtkarspelen. Daar is tussen de 75 en 85 procent van de 65-plussers volledig gevaccineerd, terwijl dat percentage in de overige Friese gemeenten boven de 85 procent ligt. Op Ameland en Vlieland is dat aandeel zelfs meer dan 95 procent.

In de gemeenten Dantumadiel en Achtkarspelen ligt het percentage Friese 65-plussers dat volledig is gevaccineerd het laagst.

In de gemeenten Dantumadiel en Achtkarspelen ligt het percentage Friese 65-plussers dat volledig is gevaccineerd het laagst. Foto: Sander Koning

Dat blijkt uit het 26e vaccinatierapport van het RIVM, dat inzicht biedt in de vaccinatiegraad van de bevolking vanaf het begin van de vaccinatiecampagne op 6 januari tot en met afgelopen zondag.

Mobiele GGD-teams

Nieuws

menu