Noordwest- en Noordoost-Fryslân staken afgelopen vijf jaar totaal 43 miljoen euro in een leefbaarder platteland

Het Giga Insectaproject afgelopen zomer in Park Vijversburg in Tytsjerk is een van de projecten die medegefinancierd werden door het Leader-fonds.

Het Giga Insectaproject afgelopen zomer in Park Vijversburg in Tytsjerk is een van de projecten die medegefinancierd werden door het Leader-fonds. Foto: Marja Riedstra

Een investering van 4,1 miljoen euro door de provincie resulteerde in de afgelopen vijf jaar in Noordoost- en Noordwest-Fryslân in 73 mienskipsprojecten. Dankzij bijdragen uit Europa, gemeenten, private partijen en fondsen is dat bedrag meer dan vertienvoudigd.

De beide regio’s konden als krimpregio en bijna krimpregio een beroep doen op de zogeheten Leader-gelden voor projecten voor een leefbaar platteland. Dat leverde in totaal 43 miljoen euro aan investeringen op in de regio’s.