Dit artikel is vandaag gratis

Watercrassula, duizendknoop, trosbosbes: de Staten willen invasieve exoten blijvend bestrijden en trekken nu al de portemonnee voor 2024

Watercrassula op Terschelling. Foto: Janneke van der Loop

Er komt voor 2024 alvast vier ton beschikbaar voor de bestrijding van exotische woekerplanten en dieren. Dat hebben Provinciale Staten besloten, om te verzekeren dat de bestrijding ook na volgend jaar doorgaat.

Het geld voor 2024 wordt uit de vrije reserve gehaald. Gedeputeerde Douwe Hoogland mag aan de slag om samen met Rijkswaterstaat, ProRail, Wetterskip Fryslân, natuurbeheerders en andere grondeigenaren de verspreiding van exoten te voorkomen, te bestrijden en te beperken, omdat ze de biodiversiteit aantasten of schadelijk kunnen zijn voor economie of gezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om de trosbosbes en de naaldzaadbloem, de watercrassula en de dwergmispel. De provincie wil inwoners voorlichten om voorzichtiger om te gaan met exotische planten en dieren.

Nieuws

menu