Een nulmeting moet spoedig inzicht geven in de gezondheid van de Friese bodem

De kwaliteit van de Friese bodem wordt binnenkort in kaart gebracht met een nulmeting. Het onderzoek moet inzicht geven in de vitaliteit van de bodem.

Grutto’s en meeuwen op boerenland nabij Wommels.

Grutto’s en meeuwen op boerenland nabij Wommels. Foto: Marcel van Kammen

Het bodembeleid beperkte zich tot voor kort tot het saneren van vervuilde grond. Maar inmiddels is een breder beleid noodzakelijk. De bodem is belangrijk als het gaat om de opname van water en opname van koolstof, maar die functie staat onder druk.

Bedreigingen

Nieuws

menu