Nulmeting Frisia voor zoutwinning bij Harlingen doorstaat de toets der kritiek van de Commissie MER

De gegevens van de nulmeting die winningsbedrijf Frisia Zout heeft uitgevoerd voor zoutwinning bij Harlingen zijn nu van goede kwaliteit, zo oordeelt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

Zoutfabriek Frisia Zout aan de Industriehaven in Harlingen.

Zoutfabriek Frisia Zout aan de Industriehaven in Harlingen.

Dat is een verbetering ten opzichte van mei vorig jaar, toen de milieucommissie oordeelde dat de hoogtekaarten niet klopten en de natuur, en dan vooral de vogelpopulatie, niet goed was beschreven. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) treedt de commissie jaarlijks op als auditcommissie voor de zoutwinning onder de Waddenzee.

Nieuws

menu