ONE-Dyas wil 22 miljard kuub aardgas winnen uit veld boven Schiermonnikoog

Olie- en gasmaatschappij ONE-Dyas wil ruim 22 miljard kubieke meter aardgas winnen in de Noordzee, twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Dat blijkt uit de plannen die tot en met 3 juni ter inzage liggen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het bedrijf wil tien tot 35 jaar de tijd nemen om het gas te winnen. In totaal zou de boring door ONE-Dyas dan 3 procent bijdragen aan de Nederlandse gasvoorziening.

In totaal zou de boring door ONE-Dyas 3 procent bijdragen aan de Nederlandse gasvoorziening. Foto: ANP

In totaal zou de boring door ONE-Dyas 3 procent bijdragen aan de Nederlandse gasvoorziening. Foto: ANP ANP

De eerste 7,5 miljard kuub wil het gasbedrijf halen uit het veld N05-A, via maximaal twaalf gasputten. Van dat veld is al bekend dat het gas er echt in zit. Voor de overige 14,8 miljard kuub gaat het nu nog om aannames, de precieze omvang van die velden wil ONE-Dyas door middel van proefboringen verder uitzoeken.

Op Schiermonnikoog heerst grote weerstand tegen de plannen. In een zienswijze stelt het gemeentebestuur dat gaswinning niet meer van deze tijd is, en dat het al helemáál niet zou moeten gebeuren in het laatste stuk ongerepte natuur van Nederland. Al in 2017 sprak de gemeenteraad zich via een motie uit tegen gaswinning boven het eiland.

Leden van Werkgroep Horizon Schiermonnikoog demonstreerden in september 2019 tegen de plannen, gekleed in monnikspijen. Zij vrezen onder meer teloorgang van waardevolle natuur en horizonvervuiling. Het boorplatfom zal bij helder weer zichtbaar zijn vanaf Schiermonnikoog en het Duitse eiland Borkum.

De gasvelden ligt op de grens van Nederland en Duitsland. Het boren gebeurt in het gebied dat bekend staat als de Borkumse Stenen; een zone met bijzondere natuurwaarden. In 2018 begon daar nog een project om de platte-oesterriffen te herstellen. Ook komen in het gebied zeehonden, bruinvissen, trekvogels, vleermuizen en ander (zee)leven voor.

Boorgruis lozen

De boring zou een maximale bodemdaling van 4,6 centimeter veroorzaken. Bij de gasproductie komt bovendien boorgruis vrij. Dat wil ONE-Dyas ter plaatse lozen. Uit onderzoek naar de milieueffecten is gebleken dat hierdoor vertroebeling en sedimentatie optreedt bij de Borkumse Stenen, iets wat een negatief effect heeft op de natuur. Het bedrijf wil het gruis echter liever niet afvoeren naar land, want dat is duur en levert CO2-uitstoot op.

Voor het boorplatform zullen ook leidingen moeten worden aangelegd. Die zouden op het Noordgastransport-pijpleidingsysteem kunnen worden aangesloten, vlak boven Ameland of anders enkele kilometers boven Schiermonnikoog. Ook zou het bedrijf een aparte leiding kunnen aanleggen naar de Eemshaven.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ingestemd met het voorstel. Bewoners en gemeenten kunnen zienswijzen indienen, die gebruikt worden voor het definitieve besluit en de definitieve vergunningen.