Om meer zand op de Boschplaat op Terschelling te krijgen geeft de provincie Fryslân 1,5 miljoen euro subsidie

Door meer invloed van wind en zand bij de Boschplaat op Terschelling moet het gebied meegroeien met de stijgenden zeespiegel en moet de biodiversiteit vergroot worden. De provincie Fryslân maakt 1,5 miljoen euro vrij voor de plannen.

De Boschplaat op Terschelling.

De Boschplaat op Terschelling. Foto: Staatsbosbeheer

Naast de provincie Fryslân zijn ook, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de gemeente Terschelling betrokken bij de plannen. In de eerste fase, eind 2022, worden begraasde delen op de kwelder aangepast. Dit zorgt voor het behoud van het open karakter van het gebied.

Nieuws

menu