Omgevingsberaad Waddengebied in unaniem advies over stroomkabels: ‘Wês no ferstannich, en set yn op east’

Laat de stroomkabels van de windparken op de Noordzee door de Waddenzee aanlanden via route Eemshaven-oost, niet via route Schiermonnikoog. Dat zegt het Omgevingsberaad Waddengebied unaniem tegen Den Haag.

Demissionair minister Stef Blok op Schiermonnikoog.

Demissionair minister Stef Blok op Schiermonnikoog. Foto: Romy Dam

Het Omgevingsberaad Waddengebied heeft een unaniem advies uitgebracht aan demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en aan demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW). Ook demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het advies ontvangen.

Nieuws

menu