Omstreden plan De Warren van tafel in Burgum

,,Het is klaar, we zijn eruit. Wij kunnen er helemaal niks mee.” Met die woorden bracht VVD-raadslid Sjaak Hoekstra gisteravond de genadeslag toe aan het omstreden plan van Tytsjerksteradiel om 150 woningen te bouwen in De Warren bij Burgum.

De Warren, een groen gebied bij Burgum waar plannen waren voor 150 woningen.

De Warren, een groen gebied bij Burgum waar plannen waren voor 150 woningen. Foto: Marcel van Kammen

CDA, ChristenUnie en PvdA steunden het college om een voorontwerp voor nieuwbouw op te stellen, maar de kleinst mogelijke meerderheid van GrienLinks, VVD, D66 en coalitiepartij FNP schoot het voorstel af. Het kwam de raad op applaus te staan van de talrijke tegenstanders op de publieke tribune.

Het dossier lag de gemeente al lange tijd zwaar op de maag. De kans om 150 woningen in Burgum te bouwen was een cadeau van de provincie in ruil voor de gemeentelijke bijdrage van Tytsjerksteradiel voor de aanleg van de Sintrale As. De gemeente kocht in 2007 voor 8,7 miljoen euro grond aan, maar door de crisis kwam de ontwikkeling ervan niet op gang.

Voor luchtkastelen is geen plaats op de financiële balans van deze gemeente

CDA-raadslid Gert van der Meij-den noemde het ,,een uitgelezen kans” om de huizen nu te gaan bouwen. De wijk zou een toonbeeld worden van modern bouwen en zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. De PvdA wilde meer garanties over duurzaamheidseisen en dat er betaalbare woningen komen voor iedereen, maar stemde in om de bouw verder voor te bereiden.

,,Us twivels binne weinommen en wy ha in fertroud gefoel by de sifers”, zei Douwe Hooijenga (ChristenUnie). Exploitatie zou de gemeente zo’n zeven ton opleveren, terwijl het afschieten van de plannen zou leiden tot een afwaardering van de grond van 3,1 miljoen euro.

Een heikel punt was de vraag of de 150 woningen ten koste gaan van de mogelijkheid om in andere dorpen te bouwen. Destijds was met de provincie afgesproken dat de huizen in De Warren extra zouden zijn, en dus los zouden staan van woningbouwprogramma’s. Verschillende partijen wilden daarover garanties van wethouder Gelbrig Hoekstra (CDA), maar die kon ze niet glashard maken.

Slot

De partijen die tegen stemden, zijn bang dat andere dorpen ‘op slot’ komen als er in De Warren gebouwd gaat worden. Ook toonden ze zich niet overtuigd dat het plan geld oplevert en het niet doorgaan ervan zo veel zou kosten. Kavels zouden te duur worden voor starters- en seniorenwoningen en bovendien zouden natuurwaarden verloren gaan, brachten verschillende partijen in.

Het gebied waar de wijk zou komen, heeft bijzondere kwaliteiten en ligt in een landschap met een fraaie gradiënt van zand naar veen, stelde Arnoud de Vries van de Friese Milieufederatie eind vorige maand in een opiniebijdrage in deze krant. Er zijn pingo’s en dobben en er komen zeldzame planten en dieren voor.

Het dossier lag de gemeente al lange tijd zwaar op de maag

Het college heeft in het hele proces gefaald in het betrekken van dorpen en belanghebbenden en stelt cijfers te rooskleurig voor, meende Sjaak Hoekstra gisteravond. ,,Wij geloven niet in sprookjes. Voor luchtkastelen is geen plaats op de financiële balans van deze gemeente. We zijn een ervaring rijker en een illusie armer.”

De VVD haalde zich met zijn tegenstem de verontwaardiging van CDA’er Van der Meijden op de hals. ,,In jullie verkiezingsprogramma staat nog dat de VVD project De Warren wil opstarten. En de partij die anders altijd elke euro wil omdraaien, wil nu zomaar 3,1 miljoen euro weggooien? Verbaast u niet, verwondert u slechts.”

Een poging van de ChristenUnie om stemming tot na de zomer uit te stellen, in afwachting van een nieuw woningbouwprogramma, kon weliswaar op de sympathie rekenen van D66-raadslid Erwin Duursma en had daarmee succesvol kunnen zijn, ware het niet dat wethouder Hoekstra daar geen heil in zag. ,,It is tiid foar dúdlikheid”, vond zij, en ze nam haar verlies.

Nieuws

Meest gelezen

menu