Dit artikel is vandaag gratis

De Fryske Marren gaat in gesprek met omwonenden van De Stuit in Joure over mogelijk overlast Brûsplak

De gemeenteraad van De Fryske Marren wil meer tijd om te besluiten of Sporthal de Stuit in Joure ook de aangewezen plek is voor een nieuw sociaalcultureel centrum. Foto: niels de vries

Gemeente De Fryske Marren gaat op korte termijn in gesprek met de omwonenden van sporthal De Stuit in Joure over een mogelijk Brûsplak op die locatie. Een deel van hen maakt zich zorgen om overlast.

De sociale en culturele ontmoetingsplek in Joure moet er komen, maar waar is nog niet duidelijk. Midden december zullen er gesprekken met omwonenden van De Stuit plaatsvinden. Een deel van hen heeft zorgen geuit over de parkeer- en geluidsoverlast die mogelijk gepaard gaat met een Brûsplak. De gemeente heeft daarom een gesprek georganiseerd en een uitnodiging daarvoor naar direct omwonenden gestuurd.

Naast De Stuit worden ook de andere mogelijke locaties in Joure die in het raadsvoorstel zijn genoemd verder uitgewerkt, waaronder De Brede School, zwembad en sporthal Sportief Knooppunt en party- en zalencentrum ’t Haske. Er wordt per locatie gekeken naar de financiële onderbouwing en de impact op de directe omgeving.

Nieuws

menu