Omwonenden willen regelmatig contact over nieuwe invulling van Zalen Schaaf

De Leeuwarder gemeenteraad koos vorige week voor het plan Agora als nieuwe invulling voor Zalen Schaaf. Omwonenden zagen liever meer woonruimtes in het complex, in plaats van het beoogde multifunctionele centrum. Nu het pleit is beslecht willen zij graag in de geest van de nieuwe Omgevingswet betrokken zijn bij de verdere uitwerking van het plan Agora.

Zalen Schaaf in de Leeuwarder Breedstraat/

Zalen Schaaf in de Leeuwarder Breedstraat/ Geert Veldstra

Omwonenden schrijven in een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad van Leeuwarden dat ze via een soort Omgevingstafel betrokken willen zijn bij de uitwerking van het plan Agora. Omgevingstafels zijn onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die op zijn vroegst medio volgend jaar van kracht is.

Nieuws

menu