Omwonenden willen regelmatig contact over nieuwe invulling van Zalen Schaaf

De Leeuwarder gemeenteraad koos vorige week voor het plan Agora als nieuwe invulling voor Zalen Schaaf. Omwonenden zagen liever meer woonruimtes in het complex, in plaats van het beoogde multifunctionele centrum. Nu het pleit is beslecht willen zij graag in de geest van de nieuwe Omgevingswet betrokken zijn bij de verdere uitwerking van het plan Agora.

Zalen Schaaf in de Leeuwarder Breedstraat/

Zalen Schaaf in de Leeuwarder Breedstraat/ Geert Veldstra

Omwonenden schrijven in een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad van Leeuwarden dat ze via een soort Omgevingstafel betrokken willen zijn bij de uitwerking van het plan Agora. Omgevingstafels zijn onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die op zijn vroegst medio volgend jaar van kracht is.

Leeuwarden past de Omgevingswet allereerst alleen in het buitengebied in het zuiden van de gemeente toe, rond onder meer Wergea. Het noorden en de stad, waar Zalen Schaaf staat, zijn pas later aan de beurt, maar het liefst zien de omwonden dat ze bij de uitwerking van het plan Agora alvast op een vergelijkbare manier worden betrokken.

Bij de Omgevingswet is het onder andere belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor nieuwe ruimtelijke plannen. Na de raadsvergadering van vorige week woensdag is er na tien jaar eindelijk zicht op een nieuwe invulling voor het voormalige muziektheater. Agora wil hier ruimte bieden aan diverse organisaties waaronder jongerenontmoetingscentrum Jimmy’s en poppodium Asteriks.

Te veel overlast

Omwonenden hadden liever gezien dat de raad had gekozen voor herontwikkeling van het complex. Dit plan had ook de voorkeur van de jury die de prijsvraag voor de nieuwe invulling van Schaaf beoordeelde en het college van B en W.

Dit plan leek echter evenveel stemmen te krijgen als Agora. Nadat PvdA en GroenLinks aangaven sowieso niet voor herontwikkeling te kiezen en hun stem anders te zullen verschuiven naar het plan Schaaf Blijft! In Beweging wanneer Agora het niet zou worden, kozen CDA, D66 en de ChristenUnie alsnog voor Agora.

Zij vreesden dat het plan Schaaf Blijft!, dat voorzag in een belevingstheater voor langlopende producties, voor te veel overlast zou zorgen in de buurt en kozen daarom maar voor Agora. In hun ogen de ‘minst erge optie’.