Onderwijs kan dankzij coronasteunpakket van 8,5 miljard euro gaan werken aan herstel

Het onderwijs krijgt een steunpakket van 8,5 miljard euro om achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis weg te werken. Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob presenteerden gistermiddag het Nationaal Programma Onderwijs.

Fors steunpakket biedt kansen voor sociaal-emotionele steun van kinderen en jongeren.

Fors steunpakket biedt kansen voor sociaal-emotionele steun van kinderen en jongeren. Foto: ANP

Het plan houdt in dat kinderen en jongeren, van primair onderwijs tot en met het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, sociaal-emotionele ondersteuning krijgen op school. Verder kan van het het geld extra onderwijspersoneel aangetrokken worden.

Scholen kunnen het geld ook gebruiken voor zomeronderwijs om achterstanden weg te werken. Basisscholen krijgen gemiddeld 180.000 euro om leerlingen te helpen, terwijl het middelbaar onderwijs gemiddeld 1,3 miljoen euro per school krijg. Scholen moeten eerst een plan indienen, voordat ze geld krijgen.

Terecht

In het onderwijs wordt met blijdschap gereageerd op het steunpakket. ,,Deze investering is volkomen terecht en de thema’s waarvoor aandacht is, zijn goed gekozen”, zegt Remco Meijerink, bestuurder van ROC Friese Poort.

De keuze om extra mankracht in te zetten op de mentale ondersteuning van studenten, vindt hij belangrijk. ,,Nu heeft een studieloopbaanbegeleider bij ons twintig leerlingen, maar volgend jaar moeten dit er veel minder zijn. Wij zetten dit geld dus in om extra begeleiders aan te trekken.” Meijerink schat dat er alleen al daarvoor minstens vijftig extra fulltimers nodig zijn.

Ik vermoed dat de minister niet eerder zoveel geld aan het onderwijs heeft uitgegeven. Maar dit is dan ook een uitzonderlijke situatie

,,En dan hebben we het nog niet eens over studievertraging van studenten. We moeten een substantiële inhaalslag maken en dat lukt alleen met extra mensen. Daar gaan we de komende tijd dus hard naar op zoek, al zal het niet gemakkelijk zijn om deze professionals te vinden.”

Meer personeel is ook noodzakelijk omdat er dit jaar meer studenten ingeschreven staan dan eerder. ,,Studenten laten hun tussenjaar schieten omdat er geen alternatief is en kiezen er vaker voor om verder te studeren.”, ziet Meijerink.

Burn-out

Ter compensatie van de opgelopen achterstanden, hoeven studenten volgend jaar maar de helft van het studiegeld te betalen. En er komt een vergoeding voor studenten die het recht op de basisbeurs of aanvullende beurs dreigen kwijt te raken. Ook kunnen studenten binnen hun instelling ondersteuning krijgen als ze bijvoorbeeld kampen met een burn-out of depressie.

In het voortgezet onderwijs wordt positief op het plan gereageerd. ,,Het is heel welkom”, zegt Geert van Lonkhuyzen, directeur van het Dockinga College. ,,Ik vermoed dat de minister niet eerder zoveel geld aan het onderwijs heeft uitgegeven. Maar dit is dan ook een uitzonderlijke situatie.”

De nadruk op het psychische welzijn van leerlingen, juicht Van Lonkhuyzen toe. ,,Cognitieve achterstanden zijn in te halen, maar als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en goed burgerschap wordt het lastig. Daar helpt ook geen zomerschool tegen.”

Op deze manier krijgen we meer ruimte voor studiebegeleiding

De suggestie voor zogenoemde brede brugklassen, waarbij vmbo-, havo- en vwo-leerlingen in het eerste jaar nog niet op niveau worden ingedeeld, ziet hij wel zitten. ,,Dat is vooral bedoeld als geste naar het primair onderwijs, vermoed ik. Want daar hebben ze na dit jaar meer moeite om kinderen goed door te verwijzen. Ik denk wel dat het goed is zoiets in te richten, al moet ons hele onderwijs op de schop.”

Erica Schaper, voorzitter van het college van bestuur van NHL Stenden is blij met de aandacht voor het welzijn van studenten. ,,Op deze manier krijgen we meer ruimte voor studiebegeleiding. Het is een mooi perspectief , maar we hebben nu eerst de tijd nodig om hier invulling aan te geven.”