In opspraak geraakte onderwijskoepel SvPO, waar ook het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp bij zit, haalt voor derde keer in korte tijd bakzeil bij rechter

Onderwijskoepel Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) heeft opnieuw bakzeil gehaald bij de rechter. De rechtbank in Den Haag bepaalde woensdag dat de Onderwijsinspectie de publicatie van haar onderzoeksrapporten over de acht middelbare scholen van SvPO niet hoeft in te trekken. Daartoe verzocht de onderwijskoepel in een kort geding.

Het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp.

Het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp. Foto: Marcel van Kammen

De inspectie deed eind vorig jaar onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financiële beheer van de SvPO-scholen. Die werden bij alle acht scholen, waaronder ook het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp, door de inspectie als onvoldoende bevonden. Naar aanleiding hiervan werd de onderwijskwaliteit van drie scholen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht beoordeeld als ‘zeer zwak’. Voor de Utrechtse locatie was dat zelfs de tweede keer op rij.

De inspectie signaleerde ook tekortkomingen in de jaarverslagen en financiële verantwoording. SvPO bestaat uit acht verschillende schoolstichtingen die door dezelfde persoon worden bestuurd, waardoor er beperkt zicht is op de geldstromen tussen de scholen. Zo werd in 2018 het schoolgebouw in Hoorn aangekocht vanuit de schoolstichting in Hurdegaryp.

Schoolbestuurder Misha van Denderen maakte bezwaar tegen publicatie van de inspectierapporten, omdat daarin te voorbarige conclusies zouden staan en goede leerprestaties buiten beeld zijn gelaten. Ook zou een aantal ‘suggestieve opmerkingen’ van de inspectie over de financiële huishouding onrechtmatig zijn. De voorzieningenrechter heeft echter bepaald dat ‘noch de wijze van totstandkoming, noch de inhoud van de rapporten’ onrechtmatig zijn.

Derde keer

Het is derde keer in korte tijd dat de in opspraak geraakte onderwijskoepel een rechtszaak verliest. Eerder probeerde de onderwijskoepel tevergeefs de publicatie van de inspectierapporten tegen te houden via de Amsterdamse bestuursrechter. In juni verloor SvPO een kort geding over de onrechtmatige schorsing van aardrijkskundedocent Bert Mul door de leiding van het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp.

‘Wat fijn dat de rechter het ziet voor wat het is bij het SvPO’, zo reageerde Bert Mul op Twitter op het besluit van de Haagse voorzieningenrechter. ‘En nu hopen dat er wat gebeurt!’