Onderzoek: minder beestjes in bodem natuurgrasland dan landbouwgras

Het verraste Joachim Deru zelf ook, maar de landbouwgraslanden in het westelijk veenweidegebied die hij voor zijn proefschrift onderzocht, bevatten meer bodemleven dan belendende natuurgraslanden.

Veenweidegebied bij Aldeboarn, De Veenhoop en Tijnje.

Veenweidegebied bij Aldeboarn, De Veenhoop en Tijnje. Foto: Simon Bleeker

,,Het beeld bestaat dat er geen leven meer zit in raaigrasvelden. Maar dat klopt niet met mijn bevindingen. De landbouwgraslanden hadden meer voedingsstoffen wat gunstig uitpakt voor de bodembeestjes. Ook was de bodem luchtiger dan die van de natuurgraslanden. Ze kon ook makkelijker vocht opnemen en vasthouden”, ontdekte de medewerker van het Louis Bolk Instituut. ,,De natuurbodem was zuurder en compacter waardoor er minder bodemleven voorkwam.”

Oude graslanden

Nieuws

menu