Universiteit van Wageningen gaat onderzoek doen naar het effect van landbouwgif op de gezondheid van inwoners van Fryslân

Voor een onderzoek naar het effect van landbouwgif op de gezondheid van mensen is de universiteit van Wageningen (WUR) op zoek naar vrijwilligers in Fryslân en Groningen.

Aardappelveld in buurtschap Tibma.

Aardappelveld in buurtschap Tibma. Foto: Marchje Andringa

Het onderzoek is in het kader van SPRINT, een grootschalig, door de EU gefinancierd project dat kijkt naar de gevolgen van bestrijdingsmiddelen voor mens, dier en milieu.

Diverse gebieden in Europa worden onder de loep genomen. Zo worden in Frankrijk bewoners van de wijnstreken onderzocht en in Denemarken mensen die in gebieden met graanteelt wonen.

Pesticiden

In Nederland richt het onderzoek zich op de aardappelteelt in de kuststreek van Fryslân en Groningen. ,,We willen bloed-, urine- en ontlastingmonsters van 72 personen en die testen op concentraties van pesticiden”, vertelt Violette Geissen van de WUR die het onderzoek leidt.

Deelnemers mogen de eigen meetresultaten bekijken. De data blijven vertrouwelijk en anoniem, benadrukt Geissen.

De benodigde 24 boeren en 24 bewoners uit de buurt van het akkerbouwgebied zijn inmiddels gevonden. Consumenten uit grotere dorpen en steden als Dokkum of Harlingen zijn lastiger te vinden. ,,Die zijn wel nodig om te onderzoeken wat bij hen de waarden zijn. Ze mogen ook uit plaatsen verder van de kust komen, zoals Drachten.”

De vrijwilligers krijgen een vergoeding van vijftig euro. Ze kunnen zich voor 30 juni aanmelden via sprint@wur.nl