Na anderhalf jaar is de metamorfose van dorpshuis Waltahûs in Tjerkwerd bijna afgerond: in coronatijd kon er ongestoord geklust worden

Een geluk bij een ongeluk. Zo noemt voorzitter Sietske Fritsma van het dorpshuis in Tjerkwerd de coronatijd. Terwijl het verenigingsleven stil lag, kon er in het Waltahûs volop worden geklust.

Het dorpshuis in Tjerkwerd is bijna klaar na een grondige verbouwing.

Het dorpshuis in Tjerkwerd is bijna klaar na een grondige verbouwing.

Ruim een maand na de uitbraak van corona in Nederland, april 2020, gingen de sloopwerkzaamheden van start in het dorpshuis bij de brug. Vrijwilligers hielpen daarbij. Vervolgens gingen de medewerkers van vier bouw- en klusbedrijven uit het dorp aan de slag om weer iets moois te maken van het verouderde dorpshuis.

Als alles een beetje meezit, zegt Fritsma, kunnen de deuren van het vernieuwde dorpshuis eind oktober open. Dat is in dezelfde periode waarin Nederland naar verwachting weer open gaat wat de coronaregels betreft. Ook het verenigingsleven in Tjerkwerd kan dan dus weer volop los.

De verbouwing had al eerder klaar kunnen zijn, maar de bouwlieden liepen vertraging op doordat bepaalde materialen niet voorhanden waren.

Subsidie voor speciale jeugdhoek

De verbouwkosten waren begroot op 260.000 euro. Het dorpshuisbestuur had wat geld gespaard en heeft flink wat bijdragen gekregen van diverse fondsen, overheden en de dorpsmolen Stichting Windkracht 10. Zo kwamen er onder meer bijdragen uit het Waddenfonds, het VSB-fonds, van de provincie Fryslân en van de gemeente Súdwest-Fryslân. De overheden droegen elk 50.000 euro bij. Dat kwam onder meer omdat in het dorpshuis een speciale hoek voor de jeugd is gemaakt. Hier kunnen ze gamen en chillen op speciale banken.

Nieuw is dat het dorpshuis straks een terras heeft aan de Warkumer Trekfeart. Bootjevaarders, maar ook de vele fietsers die het dorp passeren, kunnen hier in het weekeinde terecht voor een hapje en drankje. En wie weet kunnen schaatsers er in de winter langs voor koek en zopie. Per slot van rekening maakt de route deel uit van de Elfstedentocht.

Wel hangt veel af van vrijwilligers, zegt Fritsma. ,,Wy binne troch de wike iepen as it korps der oefent en fêst op freedtejûn, dan is de dartklup altyd warber. Mar op sneon en snein binne wy no faak ticht. In útbater kinne wy net betelje. Dus alles hinget ôf fan frijwilligers.”

In het circa 450 inwoners tellende dorp maken zes verenigingen bijna wekelijks gebruik van het dorpshuis. In december 2019 werd het kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum opgeheven, waardoor het dorpshuis een trouwe huurder verloor.

Met de verbouwing en kleine uitbreiding van het dorpshuis is de accommodatie tevens energiezuiniger gemaakt. Het dorpshuis beschikte al over enkele zonnepanelen, maar krijgt er ook nog een paar bij.

Kelder onder water

Tijdens de verbouwing was er afgelopen januari nog een kleine tegenslag. De kelder met de nodige spullen in opslag kwam geheel onder water te staan, doordat een pomp van de gemeente Súdwest-Fryslân niet werkte. Fritsma: ,,Uteinlik hat de fersekering fan de gemeente alles betelle. Wy hawwe der in protte ekstra drokte fan hân, mar gelokkich binne wy der net minder fan wurden.”