Fysiek lesgeven kan weer, maar de online les gaat niet meer helemaal verdwijnen uit het mbo

Online onderwijs blijft een plek houden in het Friese middelbaar beroepsonderwijs, ook na corona. Maar alleen waar het onderwijs er beter van wordt, benadrukken woordvoerders van het Friesland College en ROC Friese Poort.

Onderwijs op afstand.

Onderwijs op afstand. Foto: ANP

De Tweede Kamer nam onlangs een motie aan waarin staat dat fysiek onderwijs ‘de norm’ moet zijn en dat ‘behoudens dwingende omstandigheden alleen bij hoge uitzondering’ voor online afstandsonderwijs mag worden gekozen.