In Gytsjerk is onrust nu 17 jaar oude plannen voor een appartementengebouw met winkels uit de la zijn gehaald. Een petitie is gestart: 'Wy fine dat it hiele doarp der oer meiprate moat'

De plannen voor een appartementengebouw met winkels lagen al zeventien jaar in de kast. Dorpsbelang is akkoord, evenals de gemeenteraad. Maar voor een groot aantal bewoners vallen de plannen rauw op het dak. ,,Sa’n heech gebou past net by Gytsjerk.”

Een spandoek tegen de plannen voor een groot appartementengebouw in het centrum van Gytsjerk.

Een spandoek tegen de plannen voor een groot appartementengebouw in het centrum van Gytsjerk. Foto: Marchje Andringa

Drie vrouwen hebben een petitie opgesteld tegen het plan en hebben inmiddels 230 handtekeningen verzameld. Het kan wel zijn dat het plan er al heel lang is, maar veel mensen hebben er nog nooit van gehoord, aldus één van de initiatiefnemers die niet met haar naam in de krant wil. ,,Wy binne net tsjin apparteminten, mar wol as it sa heech wurdt.” Volgens haar hebben heel veel mensen niet in de smiezen gehad wat er op stapel stond. ,,Ik lês altyd de streekkrante en de doarpskrante, mar hjir hie ik noch noait fan heard.”

Nieuws

menu