Om aanpassingen te doen aan De Skieding, de Uterwei, de Snitserdyk en de Westergoawei moet de provincie Fryslân wel percelen onteigenen

Voor de herinrichting van De Skieding en de Uterwei (N358), de Snitserdyk (N354) en voor de aanleg van drie tunnels in de Westergoawei (N359) wil de provincie Fryslân stukken grond van in totaal tientallen eigenaren onteigenen.

Voor de aanleg van de vernieuwing van De Skieding zijn enkele huizen gesloopt, zoals hier bij de rotonde van De Skieding en de Drachtsterweg.

Voor de aanleg van de vernieuwing van De Skieding zijn enkele huizen gesloopt, zoals hier bij de rotonde van De Skieding en de Drachtsterweg. Foto: Jilmer Postma

Het is tot nu toe niet gelukt de gronden in goed overleg te verwerven. Daarom heeft de provincie nu de rijksoverheid verzocht om de gronden ter onteigening aan te wijzen aan de provincie Fryslân.

Gedeputeerden Douwe Hoogland en Avine Fokkens benadrukken dat het altijd de bedoeling is om gronden te verwerven via overeenstemming met de eigenaar, door koop of ruil van gronden. Toch is dat tot nu toe niet in alle gevallen gelukt.

De meeste onteigening zal zoals het nu lijkt nodig zijn voor de bouw van tunnels bij Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord. Daar is tot nu toe in totaal voor 9,2 hectare grond nog geen overeenstemming bereikt en dreigt onteigening.

Om de ingrepen aan De Skieding te kunnen uitvoeren, staan dertien percelen op de lijst om deels of geheel te worden onteigend. Het gaat alles bijelkaar om zo’n 1,78 hectare grond van verschillende eigenaren. Voor de Uterwei gaat het om stukjes grond van één eigenaar van in totaal zo’n 4700 vierkante meter.

Snitserdyk

Voor de herinrichting van de Snitserdyk bij Raerd wordt onteigening voorgesteld van drie stukken van percelen met een totaaloppervlak van ruim 4300 vierkante meter.

Pogingen om met grondeigenaren tot een koop- of ruilovereenkomst te sluiten, worden ‘onverminderd voortgezet’, aldus Hoogland en Fokkens. Ze hebben ‘goede hoop’ dat alsnog met een of meerdere eigenaren afspraken kunnen worden ingemaakt vóór het onteigeningsbesluit van het rijk.