Rekenkamercommissie Noardeast-Fryslân en Dantumadiel oordeelt: Raadsleden hebben te weinig kennis om financiële stukken te begrijpen

De gemeenteraden van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel missen expertise en kennis om zicht te krijgen op de financiële positie van hun gemeenten op de langere termijn. Dit concludeert de rekenkamercommissie van de gemeenten. De financiële informatie die raadsleden moeten verwerken is vaak erg complex.

Sjoerd Keizer (tweede van links) tijdens de presentatie van het coalitieakkoord van Noardeast-Fryslân.

Sjoerd Keizer (tweede van links) tijdens de presentatie van het coalitieakkoord van Noardeast-Fryslân. Foto: Marcel van Kammen

Uit onderzoek van de commissie blijkt dat raadsleden financiële documenten zeer belangrijk vinden. Raadsleden vinden zelf dat de informatie die zij ontvangen wél voldoende basis zijn om te behandelen. Voor stukken die over de korte termijn gaan is de commissie het daarmee eens. Maar voor de langetermijnstukken ligt dit anders.

Nieuws

menu