Onvrede over nieuw beleid Waddengebied

Een grabbelton van wensen en ideeën. Zo oordeelt de Waddenvereniging over de Ontwerp-agenda voor het Waddengebied 2050 waar de Tweede Kamer morgen over vergadert.

De voorgenomen beleidsplannen om het Waddengebied effectiever te beschermen schieten volgens de Waddenvereniging ernstig tekort.

De voorgenomen beleidsplannen om het Waddengebied effectiever te beschermen schieten volgens de Waddenvereniging ernstig tekort. Foto: Shutterstock

Het doel van de nieuwe agenda is de Waddenzee effectiever te beschermen en te ontwikkelen. Maar de voorgenomen beleidsplannen schieten daarin volgens de Waddenvereniging ernstig tekort.

De Nederlandse overheid stuurde de afgelopen jaren diverse rapporten naar de Europese Unie over de stand van de natuur in de Wadden. Daaruit blijkt volgens de vereniging dat de natuur van het Waddengebied nog steeds verslechtert. Visserij, baggeren en maatregelen voor kustverdediging worden als oorzaken van deze problemen genoemd.

Bescherming

Het beleid dat de overheid de komende decennia voor ogen staat, pakt deze bedreigingen volgens de vereniging nog altijd niet goed aan. ,,Blijkbaar lukt het nog steeds niet om de invloed van menselijke medegebruik zo klein te houden dat de natuur goed uit de voeten kan. Het is triest dat na tientallen jaren bescherming dit nog steeds de stand van zaken is”, vindt Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging.

Volgens Jacobi is de visie een verzameling losse wensen van alle sectoren die actief zijn in het Waddengebied. Het ontbreekt daarbij volgens de vereniging aan een helder kader van wat wel en niet mogelijk is in het gebied. Ook is het niet duidelijk hoe en waaraan het beleid wordt getoetst.

Het is triest dat na tientallen jaren bescherming dit nog steeds de stand van zaken is

Verder ontbreken concrete besluiten om de negatieve effecten van menselijke activiteiten op de natuur terug te schroeven.

,,Het rekensommetje wat al die wensen samen gaan betekenen voor de natuur is niet gemaakt. Zo gaan we natuurlijk nooit een gezonde Waddenzee krijgen.”

De Waddenvereniging hoopt dat de Tweede Kamer de regering kan bewegen tot een samenhangend natuurherstelprogramma voor de Waddenzee.

Zes programma’s

Jacobi: ,,Nu wijst de regering naar zes bestaande programma’s die allemaal moeten bijdragen aan een gezondere Waddenzee. We weten dat de natuur achteruit gaat ondanks die bestaande programma’s, dus dat werkt niet goed genoeg.”

Volgens de vereniging moet er een een heldere analyse komen, die de problemen duidelijk maakt en moet er concreet worden aangegeven hoe die opgelost gaan worden.

,,Het is diep triest om te zien hoe steeds meer mensen het Waddengebied bezoeken en ervan genieten, en tegelijk te merken dat de regering het niet voor elkaar krijgt de broodnodige keuzes te maken om goed voor dit unieke natuurgebied te zorgen.”

Opinie: Het is hoog tijd voor een 'Waddenzee-natuurschap'

Op 6 oktober 2020 verscheen de uitspraak van de Ombudspersoon. Zijn conclusie is: 'Het Waddengebied wordt op dit moment onvoldoende beschermd voor toekomstige generaties. Het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee zal positief bijdragen om te komen tot de mooist mogelijke Waddenzee voor toekomstige generaties.'

Nieuws

menu