Ook de brug bij Gaarkeuken verkeert in slechte staat: het CDA uit zijn zorgen over de bereikbaarheid

Behalve de brug over het PM-kanaal bij Kootstertille en die van Skûlenboarch is ook de brug bij Gaarkeuken in slechte staat. Rijkswaterstaat overweegt ook voor die brug de aslast te beperken. CDA Achtkarspelen is bezorgd over de bereikbaarheid.

Dat drie bruggen niet optimaal gebruikt kunnen worden, heeft consequenties voor de bereikbaarheid van het gebied ten noorden van het Prinses Margrietkanaal, vreest de CDA-fractie, die vragen heeft gesteld over de situatie.

Blauforlaet

Nieuws

menu