Ook Noordoost-Fryslân kent de 'Friese paradox': men heeft minder te besteden, maar is tevredener dan de gemiddelde Nederlander

In Noordoost-Fryslân is de sociale cohesie groot, maar wordt economisch minder goed gescoord. Er moet worden ingezet op een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, stelt het Fries Sociaal Planbureau.

Dokkum.

Dokkum. Foto: JanSpoelstra.nl

De vier gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel in Noordoost-Fryslân zijn relatief sterk op sociaal en leefbaarheidsterrein, maar kwetsbaar op economisch vlak. Die conclusie trekt het Fries Sociaal Planbureau (FSP) in een nieuw onderzoek naar brede welvaart in deze regio.

Nieuws

menu