Ook wethouder Wielinga vindt dat gemeenten meer grip op Empatec moeten hebben

Empatec heeft als NV een te zelfstandige rol. Daardoor hebben gemeenten er te weinig grip op. Die bestuursstructuur moet veranderen, zei ook wethouder Gea Wielinga bij haar verhoor door de enquêtecommissie Empatec van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.

De enquêtecommissie Empatec van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, oktober 2021. Vanaf links: Gert Schouwstra (ChristenUnie), Angelina Kerver (GroenLinks), voorzitter Pieter de Vries (CDA), onafhankelijk raadslid Klaas Jan Semplonius en Lianne van der Wal (VVD).

De enquêtecommissie Empatec van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, oktober 2021. Vanaf links: Gert Schouwstra (ChristenUnie), Angelina Kerver (GroenLinks), voorzitter Pieter de Vries (CDA), onafhankelijk raadslid Klaas Jan Semplonius en Lianne van der Wal (VVD). Foto: Niels de Vries

De ingewikkelde structuur van bestuur en controle op sociaal werkbedrijf Empatec (in ambtenarentaal: de governance ) is een rode draad in de verhoren door de enquêtecommissie deze week. Net als wethouder Erik Faber eerder op de vrijdag zei wethouder Gea Wielinga dat die structuur dringend veranderd moet worden. ,,Wij zijn als gemeente helemaal op afstand geplaatst. Als je meer sturing wilt moet je het anders inrichten.”

Nieuws

menu