De gemeente Ooststellingwerf begint al met een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

Het college van de gemeente Ooststellingwerf heeft besloten alvast een start te maken met de uitvoering van een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Dat doet het college vooruitlopend op de aangekondigde tegemoetkoming van het rijk.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog steeds verder op. Veel huishoudens voelen dit in de portemonnee, sommigen komen nu al in financiële problemen. Zeker huishoudens met een laag inkomen behoren tot de risicogroep. In dat kader heeft het college van de gemeente Ooststellingwerf besloten nu al in actie te komen.

Nieuws

menu