Ooststellingwerf krijgt elf nieuwe gemeentelijke monumenten; in totaal zijn er daarna 96

De gemeente Ooststellingwerf krijgt elf nieuwe gemeentelijke monumenten, waardoor het totaal uitkomt op 96. Inclusief de rijksmonumenten en de archeologische rijksmonumenten huisvest de gemeente in totaal 151 monumenten.

De brug in Donkerbroek, nieuw op de monumentenlijst van de gemeente Ooststellingwerf.

De brug in Donkerbroek, nieuw op de monumentenlijst van de gemeente Ooststellingwerf.

Vijftien jaar geleden (2008) werden 86 gemeentelijke monumenten aangewezen in Ooststellingwerf. In de afgelopen jaren bleek dat er meer karakteristieke bouwwerken zijn, die eventueel ook in aanmerking zouden komen. Daarop deed het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân (SMF) een waarderend onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat elf gebouwen daadwerkelijk statuswaardig waren. Eind 2021 kregen de eigenaren te horen dat de gemeente hun bouwwerk de monumentenstatus wilde geven. Zij kunnen als ze willen nog bezwaar maken.

Elf bouwwerken

Nieuws

menu