Op Ameland drijven twee broedvlotten, bedoeld voor visdiefjes en noordse sterns. Zo kunnen de kwetsbare vogelsoorten zich herstellen in het Waddengebied

Rijkswaterstaat heeft donderdag twee broedvlotten in de Lange Sloot op Ameland geplaatst. De vlotten zijn ingericht met grind en bieden beschutting, zodat vogels er veilig kunnen broeden.

Een vogelvlot.

Een vogelvlot. Foto: Johan Krol

Visdiefjes en noordse sterns kunnen op de vlotten neerstrijken. Die vogelsoorten zijn kwetsbaar: ze hebben het moeilijk in het Waddengebied, omdat er steeds minder veilige broedplaatsen zijn. Bij Ameland is bijvoorbeeld de kolonie sterns in het broedgebied Feugelpôlle erg achteruit gegaan. Met de speciale broedvlotten kunnen kwetsbare soorten zich in het Waddengebied herstellen.

Succesvolle proef

Nieuws

menu