Op de valreep kon Fryslân toch nog massaal de schaatsen onder binden

Na een koude nacht met -7 konden veel natuurijsbanen in Fryslân toch nog even open. ,,Dit wie krekt in setsje dat we nedich hienen. Dit is in super dei sa.” Niet lang nadat de aankondiging op Facebook werd gezet, kwamen de eerste schaatsers in Oudwoude al aangefietst. Ook op de ondergelopen weilanden in de provincie was het een grote drukte.

Schaatsen op de ijsbaan in Workum.

Schaatsen op de ijsbaan in Workum. Foto: Simon Bleeker

Ulbe de Jong van IJsclub Oudwoude heeft zeker zo’n 200 tot 250 man op de baan gezien. Veel mensen hadden de schaatsen al in de aanslag. Dinsdag kreeg hij de eerste telefoontjes. ,,Minsken hearre dan dat se yn Burgum hast los kinne en sjogge minsken omknoffeljen by de Ryptsjerksterpolder en tinke dat it hjir dan ek kin, mar sa is it helaas net.”

Nieuws

menu