Op het jongste stembureau: hondje Gurbe moet even bij de commissaris komen

Op tournee langs alle achttien Friese gemeenten in één dag, dat lijkt stressen. Commissaris van de koning Arno Brok en Luzette Kroon weten er echter een reeks ontspannen bliksembezoekjes van te maken, blijkt in stembureau De Waadwente in Dokkum.

Commissaris van de koning Arno Brok komt in het stembureau De Waadwente in Dokkum hondje Gurbe tegen en heeft even alleen oog voor hem.

Commissaris van de koning Arno Brok komt in het stembureau De Waadwente in Dokkum hondje Gurbe tegen en heeft even alleen oog voor hem. Foto: Marcel van Kammen

Het is behoorlijk druk op het stembureau in woonzorgcentrum De Waadwente in Dokkum, halverwege de middag op deze zonnige verkiezingswoensdag. ,,It rint aardich troch”, constateert Johannes Kramer, burgemeester van Noardeast-Fryslân. ,,Blykber libje de ferkiezings diskear mear as oars. Foarhinne hearden je noch wolris de fraach wêr’t de ferkiezings oer gongen, mar no binne der net folle minsken dy’t dêr net in idee oer hawwe.”

Nieuws

menu