Oaren tútsje de streek of komme mei har trijen hân yn hân binnen | 25 jaar Elfstedentocht 1997

Sjoch se senuweftich wêzen, drinken, hingjen, iten, sitten, laitsjen. In inkeling wit wêr’t er oan begjint, mar it grutste part hat werklik wier gjin flau idee. Ja. Twahûndert kilometer op redens by de alve stêden del. En dat sa hurd mooglik.

De kopgroep schaatst onder het Elfstedenbruggetje door na de afstempelpost in Franeker. De bevolking is massaal uitgelopen gehuld in oranje mutsen die gratis werden verstrekt.

De kopgroep schaatst onder het Elfstedenbruggetje door na de afstempelpost in Franeker. De bevolking is massaal uitgelopen gehuld in oranje mutsen die gratis werden verstrekt. Foto: ANP

Paf! It is sekuer healwei seizen as wedstrydlieder Gerrit van den Ham it startskot lost. Redens yn de hân, op gympys nei de Swettehaven.

Nieuws

menu