Opeinde krijgt zeven nieuwe woningen op voormalige schoollocatie aan de Tuskenwegen, jarenlange wens van het dorp gaat in vervulling

Smallingerland heeft de aanbestedingsprocedure geopend voor de bouw van zeven koopwoningen in Opeinde. De nieuwbouw komt op de locatie van de voormalige basisschool Bernebrêge, in het hart van het dorp.

Aan de Tuskenwegen in Opeinde komen zeven woningen.

Aan de Tuskenwegen in Opeinde komen zeven woningen. Foto: Jilmer Postma

De inwoners van Opeinde zien graag nieuwbouw op de voormalige schoollocatie, bleek enkele jaren geleden uit een inventarisatie van de woningbouwbehoefte door de werkgroep Wenje yn De Pein. De werkgroep droeg de locatie voor bij de gemeente en die besloot tot medewerking. Smallingerland wees het gebied eerst aan als zoeklocatie voor kleinschalige nieuwbouw en stelde in maart van dit jaar een krediet beschikbaar voor de benodigde bestemmingsplanwijziging.

Woonvisie

De locatie Bernebrêge maakt onderdeel uit van de Woonvisie 2020-2025 die Smallingerland in het voorjaar heeft vastgesteld. Er is ruimte om in die periode een fors aantal woningen te bouwen. De gemeente wil in z’n algemeenheid vooral het woningaanbod vergroten voor starters, jonge stellen en gezinnen. De nieuwbouw in Opeinde moet specifiek voorzien in de plaatselijke woningbehoefte. Smallingerland hoopt met ‘de ontwikkeling van de centrale en prominente locatie ook een impuls te geven aan de leefbaarheid van het dorp’.

De grond waarop de woningen moeten komen, is nu nog eigendom van de gemeente. Volgens de aanbesteding verklaart de koper van de grond zich bereid ‘om hierop voor zijn rekening en risico een bouwplan te realiseren dat voorziet in de bouw van zeven woningen met bijbehorende buitenruimte’.

Het gaat bij die zeven woningen om vijf rijwoningen en twee vrijstaande woningen of één twee-onder-een-kap woning. In maart was er nog sprake van de bouw van tien woningen op de locatie, maar die doelstelling heeft de gemeente in de aanbesteding losgelaten. De rijwoningen moeten minimaal vijf jaar worden bewoond door de koper van de woning en mogen gedurende deze periode dus niet worden verhuurd aan andere personen, zo staat in het woningbouwprogramma dat aan de aanbestedingsstukken is toegevoegd.

Potentiële kopers moeten voor 22 oktober op de aanbesteding reageren. Smallingerland wil de gunning op 1 december rond hebben.

Leister Igge

De schoollocatie aan de Tuskenwegen is sinds zomer 2016 niet meer in gebruik. De openbare basisschool Bernebrêge maakt sinds september van dat jaar samen met cbs It Maitiidslibben in Opeinde en cbs De Gielguorde in De Tike deel uit van de samenwerkingsschool De Leister Igge. De leerlingen van Bernebrêge zijn verhuisd naar het gebouw van It Maitiidslibben aan de Healwei. Smallingerland trok in 2019 een ton uit voor de sloop van de locatie Bernebrêge.