Open christelijk basisonderwijs in Ureterp en Nij Beets door scholenfusies: 'Ek bern dy't net leauwich grutbrocht wurde, binne wolkom'

Zes basisscholen in de gemeente Opsterland gaan fuseren. Bij een positief oordeel van de medezeggenschapsraden wordt in Nij Beets en Ureterp vanaf komende zomer open christelijk onderwijs aangeboden. In Bakkeveen bundelen cbs Betrouwen en obs De Oanrin per 1 augustus de krachten en ontstaat een informele samenwerkingsschool.

Het gebouw van christelijke basisschool De Arke in Nij Beets.

Het gebouw van christelijke basisschool De Arke in Nij Beets. Foto: Jilmer Postma

Op dit moment kunnen ouders in Nij Beets, Ureterp en Bakkeveen kiezen tussen openbaar en christelijk onderwijs. Door bevolkingskrimp en dus teruglopende leerlingaantallen is die situatie echter niet langer houdbaar, zo laten de scholenkoepels Comprix (openbaar) en VCSO ( Verenigde Christelijke Scholen Opsterland) weten.