Opinie: Basisschool in De Tike heeft wel degelijk bestaansrecht

Het mág niet, het kán niet én het is niet nodig. Een dorp zonder school verliest zijn vitaliteit en zijn mienskip. In De Tike heeft de school wel degelijk bestaansrecht, hoewel de situatie op dit moment niet zo rooskleurig is.

De school in De Tike bij de opening in 1929.

De school in De Tike bij de opening in 1929. Foto: FD

Het huidige leerlingenaantal dreigt namelijk beneden de zogeheten bestaansgrens te raken. De prognoses om dit om te buigen zijn gunstig hoewel het erop lijkt dat bestuurders de school liever zien opgaan in de nieuwe school in Opeinde. En dat zou erg slecht zijn voor de Tykster gemeenschap. Juist nu er nieuwe woningen gebouwd worden en het dorp in rap tempo aan het ‘verjongen’ is, zal de vraag naar goed onderwijs dichtbij toenemen.

Op 29 oktober 2018, vandaag dus, speelt de school precies 89 jaar een cruciale rol in dit dorp met ruim vierhonderd inwoners (inclusief Sumarder Tike). Op sociaal gebied en gemeenschappelijk, op cultureel vlak en als bindende factor.

Is verdwijnen dan niet nodig ? Nee, in september is er een geheel nieuw onderwijsteam aan de slag gegaan om de onderwijs- en leerkwaliteit een flinke impuls te geven. Hun idealisme en inzet is gericht op kwaliteit in combinatie met leerplezier en motivatie van de kinderen.

Leve de kleinschaligheid

Op de school van De Tike volgen inmiddels kinderen afkomstig uit omliggende dorpen onderwijs, uit Garijp en Drachten, omdat hun ouders kiezen voor de meerwaarde van een kleinschalige school. Een groot voordeel vinden die ouders ook, dat zij ervaren dat de communicatie met onderwijs- en leidinggevenden van kleinere scholen altijd directer en gemakkelijker is en dat hun inbreng en vragen veelal ook resultaten opleveren. Leve de kleinschaligheid waarin personeel ook nog (h)echte teams vormt.

Daar komt bij dat er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd is in het Tykster schoolgebouw, de accommodatie, leermiddelen en de schoolterreinen.

Het inzicht in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw dat centralisatie en schaalvergroting economischer en kwalitatiever zou zijn, is onjuist gebleken. Kleinschaligheid en goed onderwijs dichtbij is in alle opzichten beter. Niet alleen voor de school, maar ook voor kleinere dorpen, gemeenschappen en wijken. En ook voor het natuurlijk milieu en de verkeersveiligheid vanwege de kleinere mobiliteit.

Kleinschaligheid en goed onderwijs dichtbij is in alle opzichten beter. Niet alleen voor de school, maar ook voor kleinere dorpen, gemeenschappen en wijken

Moge bestuurders die visie delen en daarop ook hun besluiten baseren. Over elf jaar hoopt de school in De Tike een eeuw te bestaan. Laat De Tike dát feest kunnen vieren.

Rien de Bruin heeft rond de eeuwwisseling een boek geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het dorp

Nieuws

menu