Opinie: Geef paardensport de ruimte in Fryslân

Het beoefenen van de paardensport, ook in recreatief opzicht, past prima bij de huidige maatschappelijke trends van een gezonde leefstijl en dierenwelzijn. Aan deze sport en aan het daarmee verbonden hippisch toerisme zou de provinciale politiek daarom alle ruimte moeten geven.

Paardenliefhebbers in Nederland maken in totaal met elkaar zo’n zeventien miljoen ritten per jaar.

Paardenliefhebbers in Nederland maken in totaal met elkaar zo’n zeventien miljoen ritten per jaar. Foto: ANP

Nu de verkiezingen voor Provinciale Staten voor de deur staan, vragen wij als Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) aandacht voor het belang van de beoefening van de paardensport voor de inwoners en bezoekers van deze provincie.

De paardensector in Nederland kent zo’n 450.000 liefhebbers. De KNHS telt zo’n 175.000 leden, van wie ruim 135.000 de sport recreatief beoefenen. Fryslân telde in 2017 bijna negenduizend KNHS-leden.

Al die liefhebbers maken in Nederland jaarlijks zo’n zeventien miljoen buitenritten. De geschatte omzet van de paardensector ligt op 1,75 miljard euro. De KNHS behartigt de belangen van deze sector en adviseert de provincie over de aanleg van ruiter- en menroutes en de recreatieve paardensportbeoefening in brede zin.

Het hippisch toerisme biedt grote kansen de economische waarde van de natuur te verhogen

Want de sport met paarden past uitstekend binnen de huidige maatschappelijke trends van beleving, uitdaging, gezonde leefstijl, duurzaamheid veiligheid bij mens en dier, dierenwelzijn en bescherming van de natuur.

Voor de KNHS zijn er daarom vier speerpunten van beleid, die naadloos passen binnen het landelijke en provinciale sport- en recreatiebeleid: ontspanning, natuurberscherming, stimuleren van hippisch toerisme en dierenwelzijn. Op deze punten kunnen ook de politieke partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen in Fryslân zich richten.

•Ontspanning

De natuur is er om van te genieten, te ontspannen en tot rust te komen. Alle gebruikers, lopend, op de fiets of te paard, kunnen dit doen zonder van elkaar last te hebben.

Bewegen bevordert een betere mentale en lichamelijke gezondheid. De provincie moet daarom investeren in veilige en goed onderhouden buitenroutes, ook ruiter- en menroutes, die niet belastend zijn voor de natuur. Het indirect belang hier is dat buiten rijden de mogelijkheid biedt voor (hippische) ondernemers, horeca en toerisme. Het is dus ook van economisch belang.

• Natuurbescherming

Natuur is, zeker in ons land, kwetsbaar. Ongecontroleerde recreatie kan de natuur schade berokkenen. Daarom is een gecontroleerd gebruik noodzakelijk. Samenwerking met alle betrokkenen zorgt ervoor dat de natuur wordt ontzien.

Goed onderhouden en interessante routes zijn voor de recreant aantrekkelijk om te gebruiken. Belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling, het onderhoud en de verbetering van de routes. De provincie kan dit initiëren en faciliteren met voldoende middelen.

• Hippisch toerisme

Het hippisch toerisme groeit nationaal en internationaal. Het biedt grote kansen de economische waarde van de natuur te verhogen en daardoor het onderhoud van natuurgebieden en de voorzieningen daarin mede te financieren.

In ons land zijn te weinig locaties waar paardenliefhebbers en hun paarden kunnen overnachten. De provincie kan inzetten op het verbeteren en verder toenemen van het hippisch toerisme door partijen bijeen te brengen en het toeristische aanbod te verruimen.

• Dierenwelzijn

De omgang met het paard biedt de mens vele maatschappelijk gewaardeerde mogelijkheden en vaardigheden. Paardenliefhebbers zijn alle uren van de dag verantwoordelijk voor hun viervoeter; het is een geïntegreerd onderdeel van hun leven.

Dierenwelzijn, en dus ook paardenwelzijn, gaat iedereen aan. Dieren worden respectvol bejegend in het gebruik en ze worden gehouden naar hun behoeften (voeding, beweging, voldoende ruimte, omgang met soortgenoten). De provincie moet zich ervoor inzetten daaraan waar mogelijk bij te dragen.

Theo Fledderus is directeur van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

Nieuws

menu