Omwonenden blokkeren het wandelpad sinds 2017 met hekken, maar de Omkromte in Joure wordt waarschijnlijk weer openbaar

Openstelling van wandelpad de Omkromte in Joure laat nog even op zich wachten. De gemeente De Fryske Marren kreeg gelijk bij de bezwarencommissie van de provincie, die zich over de kwestie boog, maar dat advies moet nog langs Gedeputeerde Staten. Dat gebeurt eind deze maand, verwacht de provincie.

Hekken blokkeren de Omkromte in Joure.

Hekken blokkeren de Omkromte in Joure. Foto: Simon Bleeker

De FNP-fractie van De Fryske Marren riep deze week de gemeente op tot actie en wees daarbij naar het advies van de bezwarencommissie. De partij wil graag dat binnenkort de hekken worden verwijderd die het oude wandelpad blokkeren. Maar daarmee zou de gemeente vooruitlopen op de zaak, zegt burgemeester Fred Veenstra. ,,Gedeputeerde Staten moeten het advies nog bevestigen. Als dat besluit er is, weten we waar we aan toe zijn.”

Korte termijn

Openstelling van het pad hoeft vervolgens niet lang op zich te laten wachten, zegt Veenstra. Afgelopen voorjaar bezocht de gemeente bewoners, om alvast te praten over de begaanbaarheid van de Omkromte. In hun tuinen is gekeken hoe het pad erbij ligt. ,,We hebben twaalf van de veertien aanwonenden kunnen spreken, we hebben een beeld van hoe het pad er nu bij ligt. Op basis daarvan komt er een voorstel over hoe het weer een openbaar pad wordt. Dan hoop ik dat wij iedereen ervan kunnen overtuigen dat dit een goede oplossing is en dat wij op korte termijn een mooi openbaar pad hebben.”

Het onverharde voetpad achter de Kooilaan, aan de zuidwestkant van Joure, is onderdeel van een eeuwenoude verbinding tussen het dorp en Langweer. In oktober vorig jaar bepaalde de gemeenteraad definitief, tegen de zin van de bewoners, dat het pad openbaar moet blijven.

Hekken

In 2017 werd de route door enkele omwonenden van de Kooilaan met hekken afgesloten. Zij wilden er geen wandelaars meer hebben, omdat het pad hun tuinen doorkruist, en vroegen de gemeente om afsluiting. De vereniging Moai Skarsterlân, die zich inzet voor het behoud van het cultuurlandschap in de omgeving, kaartte de hekken toen al aan bij de gemeente.

Toen de gemeente niet wilde ingrijpen, volgde een rechtsgang tot aan de Raad van State. Die oordeelde in 2018 al dat het pad openbaar is en dat de gemeente moest handhaven.

Procedurefout

In 2019 besloot ook de gemeenteraad dat het pad openbaar moest zijn. Een afwijzing van de vraag van omwonenden om het pad tóch af te sluiten, zou nog datzelfde jaar behandeld worden in de raad, maar door een procedurefout viel dat besluit bijna een jaar later, in oktober 2020.

Tegen dat besluit tekenden enkele omwonenden beroep aan bij de provincie, die oordeelt of het besluit van de gemeente blijft staan. De burgemeester hoopt handhaving te voorkomen. ,,Ik hoop dat we hier op een goede manier uitkomen, ik ben wel de laatste die wil dat het op handhaving uitdraait.”