Oplossing voor storingen, maar radarpost in Wier overschrijdt ’s nachts nog wel geluidsnorm

De nieuwe radarpost in Wier veroorzaakt bijna geen storingen meer aan elektronische apparaten zoals televisies. Het ministerie van Defensie en de leverancier zijn erin geslaagd de meeste problemen te verhelpen. Er lopen nog een paar meldingen waarover Defensie contact heeft met de gedupeerden.

De nieuwe radarpost in Wier.

De nieuwe radarpost in Wier. Foto: MARCHJE ANDRINGA

Dat schrijft het college van B en W van Waadhoeke in een memo aan de gemeenteraad. Het college baseert zich op informatie die Defensie onlangs heeft verstrekt aan de Kerngroep radar Wier, die wordt gevormd door vertegenwoordigers van het dorp, de gemeente en GGD Fryslân.

Klachten in dorp

Defensie pakte het probleem van de storingen aan na klachten uit het dorp. Die klachten volgden op de ingebruikname van de nieuwe radarpost begin 2020, ter vervanging van de radarinstallatie uit de jaren zeventig.

De nieuwe radarpost leidde niet alleen tot klachten over haperende apparatuur. Sommige inwoners van Wier ervaren sinds de ingebruikname van de post geluidsoverlast. Ook zijn er zorgen over de straling.

Overschrijding

Uit recente metingen blijkt dat het geluid van de radar overdag en ’s avonds voldoet aan de norm, schrijft het college. Tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends overschrijdt het geluid de norm. Defensie is momenteel samen met leverancier Thales bezig om ervoor te zorgen dat de radar ook ’s nachts aan de geluidsnormen voldoet. In afwachting hiervan wordt de radar in de nachtelijke uren niet gebruikt.

Defensie heeft volgens het college toegezegd nog een ‘belevingsonderzoek’ in het dorp te organiseren zodra de radar helemaal aan de geluidsnorm voldoet. Afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek overweegt het ministerie aanvullende maatregelen, aldus B en W. In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de vergunningverlener voor de radarinstallatie, vraagt de gemeente hoe er wordt omgegaan met de ‘huidige situatie dat de radar niet voldoet aan de geluidsnormen voor de nachtperiode’.

‘Voorbarige conclusie’

Recente metingen laten zien dat de radar ruimschoots voldoet aan de stralingsnorm, schrijft het college. Op verzoek van de Kerngroep is niet alleen gemeten bij de vaste meetpunten, maar ook op de huisadressen van Kerngroepleden uit Wier en op de watertoren in Sint Jacobiparochie. Volgens het college laat Defensie de toevoeging ‘dat het veilig is’ voortaan wel achterwege. ‘Die conclusie is voorbarig en niet te bewijzen’, schrijft het college, en Defensie is het daarmee eens.

Cumulatieve straling

Het college vraagt in een brief aan Defensie nog wel nadere duiding van de zogeheten cumulatieve straling: het risico dat de nadelige effecten groter worden naarmate iemand vaker blootstaat aan straling. ‘De zorgen daarover zijn bij omwonenden niet weggenomen.’ De gemeente wint om die reden ook advies in bij de GGD en het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

In de brief aan Defensie vraagt het college ook aandacht voor de relatie met de inwoners van Wier en omgeving. ‘Communiceer over het belevingsonderzoek voor het geluid. Richt een meldpunt in waar omwonenden terecht kunnen met meldingen en vragen’, zo doet het college enkele suggesties.

Het ministerie van Defensie organiseert maandag 5 juli een online informatiebijeenkomst over de radar van Wier. Defensie presenteert dan de resultaten van het stralingsonderzoek en de geluidsmetingen en beantwoord vragen.