Opnieuw kreeg Fryslân er wat inwoners bij

Het inwonertal van Fryslân is dit jaar gegroeid naar 647.795 mensen. Dat is een groei van 524 inwoners ten opzichte van 1 januari 2018, want toen telde Fryslân nog 647.271 inwoners. Procentueel gezien bedraagt de groei 0,08 procent.

Nieuwbouwwijken, zoals Blitsaerd in Leeuwarden, zorgen vaak voor bevolkingsgroei in een gemeente.

Nieuwbouwwijken, zoals Blitsaerd in Leeuwarden, zorgen vaak voor bevolkingsgroei in een gemeente. Foto: Jan Spoelstra

Dat blijkt uit de bevolkingscijfers van dit jaar, die deze krant bij de Friese gemeenten heeft opgevraagd. Het aantal inwoners van Fryslan ligt hiermee hoger dan ooit tevoren. Bovendien is dit het derde jaar op rij dat er sprake is van groei, al gaat het om kleine aantallen en kwam de bevolkingsgroei in 2016 deels ook door de vluchtelingenstroom die toen naar Nederland kwam. Daarvoor, in 2015, was er nog krimp, in 2014 een kleine groei en in 2012 en 2013 ook krimp.

De grootste groei van dit jaar in absolute aantallen is – net als in voorgaande jaren – voor de gemeente Leeuwarden: die kreeg er 673 inwoners bij, een groei van 0,55 procent. Daarbij is al rekening gehouden met het feit dat Leeuwarden door de herindeling met Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel op 1 januari ineens meer inwoners had.

Leeuwarden zet met deze groei de trend van de afgelopen jaren overigens door. Ook in de krimpjaren 2012, 2013 en 2015 kreeg deze gemeente er toch steeds enkele honderden inwoners bij.

Nieuwbouw heeft aantrekkingskracht

Op het vasteland komt alleen Weststellingwerf enigszins in de buurt van de groeicijfers van Leeuwarden. Weststellingwerf groeide met 109 inwoners; procentueel gezien een groei van 0,42 procent. Volgens de gemeente komt dat door nieuwbouw.

Daarnaast kennen de gemeenten Heerenveen, Dongeradeel en Súdwest-Fryslân ook een kleine groei, respectievelijk 0,21 procent, 0,19 procent en 0,17 procent. Ook hier wordt door de gemeenten Heerenveen en Súdwest-Fryslân gewezen naar nieuwbouwprojecten. Súdwest-Fryslân noemt specifiek het bewoond raken van nieuwbouwprojecten Houkepoort en Harinxmaland in Sneek.

Ook in groeigemeente Leeuwarden blijken nieuwbouwwijken aantrekkingskracht te hebben. Volgens de gemeente is Wiarda, aan de zuidoostkant van Leeuwarden, de snelst groeiende buurt met een plus van 230 inwoners. Daarna volgen de wijken Techum (plus 200), Bonifatius (130 inwoners erbij) en Blitsaerd (plus 110), ook alle drie nieuwbouwwijken. Krimp is er juist in wat oudere buurten: Nijlân en Camminghaburen-Midden, respectievelijk een min van 70 en 65.

Krimp in Noordoost

De bevolking in Noordoost-Fryslân blijft wel krimpen, net zoals in de laatste jaren meestal het geval was. Ferwerderadiel, Kollumerland, Dongeradeel en Dantumadiel hadden op 1 januari 2018 gezamenlijk 64.190 inwoners. Dat is aan het einde van dit jaar gedaald naar 64.097, een afname van 0,14 procent (93 personen).

Die krimp komt vooral door Ferwerderadiel en Kollumerland. In Ferwerderadiel is de krimp het grootste: 89 inwoners minder betekent een afname van 1,03 procent, het hoogste percentage in Fryslân. Een verklaring daarvoor geeft de gemeente niet. Dongeradeel en Dantumadiel kenden wel (een kleine) groei.

In Ferwerderadiel is de krimp het grootste: 89 inwoners minder betekent een afname van 1,03 procent, het hoogste percentage in Fryslân

Ook een opvallende daler is de gemeente De Fryske Marren. Het aantal inwoners daalde hier met 0,6 procent, in absolute aantallen met 308 personen. De verklaring daarvoor is deels de sluiting van het asielzoekerscentrum in Balk, wat de gemeente in één klap 218 inwoners kostte.

Op de eilanden lijken de fluctuaties procentueel gezien groot, maar omdat het hier om kleine aantallen gaat, geeft de procentuele groei of krimp een vertekend beeld. Wanneer de eilanden als geheel worden weggestreept in de bevolkingsaantallen van Fryslân, blijft de procentuele groei over 2018 gelijk: 0,08 procent.

Buiten Fryslân

De Westerkwartiergemeenten kennen bij elkaar een behoorlijke groei van het aantal inwoners. Vooral Zuidhorn lijkt populair, met een groeipercentage van 0,79 procent (150 personen). Die gemeente geeft, net als Grootegast en Leek, dezelfde verklaring voor de bevolkginsgroei: nieuwbouw. De gemeenten Urk en Noordoostpolder geven geen verklaring voor de gemeten groei.

Nieuws

menu