Er zitten weer scheuren in de Sint-Martinuskerk van Reahûs. 'By in goeie stoarm komt der aanst in stik fan it plafond nei ûnderen'

Na een grote restauratie in 2013 en 2014 kon de Sint-Martinuskerk van Reahûs er weer decennia tegenaan, maar sinds drie jaar zijn de zorgen terug. Geld om een nieuwe fundering onder de toren aan te leggen, ontbreekt.

Karel Andringa wijst op een scheur in de kerk van Reahûs.

Karel Andringa wijst op een scheur in de kerk van Reahûs. Foto: Niels de Vries

Karel Andringa (77) weet eigenlijk niet goed waar hij moet kijken, zoveel scheuren zijn er om hem heen aan te wijzen. In de vloer, de muren, maar ook de gewelven aan het plafond worden op meerdere plekken in tweeën gespleten door een breuk van soms wel twee centimeter breed. ,,As it sa trochgiet, dan komt der by in goeie stoarm in kear in stik fan it plafond nei ûnderen”, klinkt het met een zucht.

Nieuws

menu