Oproep aan het rijk: om de klimaatdoelen te halen, moeten energieprojecten groener, mooier en multifunctioneler

Om verder te kunnen met zon- en windenergieprojecten op land moet het maatschappelijk rendement ervan omhoog. Dat stellen de Natuur en Milieufederaties en Wageningen University & Research (WUR) in een gezamenlijke oproep aan politiek Den Haag.

Een park met zonnepanelen.

Een park met zonnepanelen. Foto: ANP

De organisaties presenteerden maandag hun vijf interventies om de klimaatdoelen te halen. Volgens hen loopt de uitvoering van het Klimaatakkoord en de R egionale Energie Strategieën (RES’en) achter op schema, deels omdat d e vraag naar groene stroom harder stijgt dan verwacht.