De opruimkosten van stukjes zonnepaneel na de brand bij houthandel Van der Wal in Noardburgum zijn voor verzekeraars. Er komt vooralsnog geen schadefonds van de overheid

De kosten van het opruimen van zonnepaneeldeeltjes in vier gemeenten na de grote brand op 20 mei bij houthandel Van der Wal in Noardburgum, is een kwestie voor verzekeraars. Getroffen boeren die schade aan hun land willen verhalen moeten zich melden bij de verzekeraar van het houtbedrijf. Dat schrijft staatssecretaris Dilan Yesilgöz- Zegerius in antwoord op Kamervragen van Agnes Mulder van het CDA.

Lieuwe en Akkelien van der Wal bij hun onderneming Van der Wal Hout in Noardburgum. Daar brak donderdagmiddag 20 mei 2021 een zeer grote brand uit. Een woonhuis en bijna alle loodsen op het terrein gingen in vlammen op. Tot in de wijde omgeving vielen zonnepaneeldeeltjes neer, afkomstig van de 1600 panelen op het dak.

Lieuwe en Akkelien van der Wal bij hun onderneming Van der Wal Hout in Noardburgum. Daar brak donderdagmiddag 20 mei 2021 een zeer grote brand uit. Een woonhuis en bijna alle loodsen op het terrein gingen in vlammen op. Tot in de wijde omgeving vielen zonnepaneeldeeltjes neer, afkomstig van de 1600 panelen op het dak. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

Het Verbond van Verzekeraars liet al weten dat, afhankelijk van het soort polis en de dekking, schade kan worden vergoed. Er kwamen na de verwoestende brand, waarbij naast de bedrijfshallen 1600 zonnepanelen op het dak verloren gingen, 121 meldingen van aangetroffen glasscherven binnen bij de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

Een dag na de brand adviseerden de gemeenten al om zonnepaneeldeeltjes op te ruimen en het gras niet als veevoer te gebruiken. Bij vervuilde percelen moest het gras gemaaid en vervolgens door een erkende afvalinzamelaar afgevoerd en verwerkt worden. Hiervoor was eerst een schouw van de grond nodig. De FUMO zou eventueel langskomen om te controleren of gras niet alsnog aan vee werd gegeven. Het niet kunnen gebruiken van een snee gras is een behoorlijke kostenpost

Hoe is de houthandel verzekerd?

Hoe de houthandel verzekerd is, is onduidelijk. Verzekeringen variëren van een bepaald percentage van de schade, alleen de schade op eigen erf of een maximumbedrag, tot alle opruimingskosten in de naburige omgeving of alle kosten. Het is niet bekend hoeveel van de 121 meldingen (al) geleid hebben tot een schadevordering. In de dagen na de brand haalde de directe omgeving van de houthandelaren al 96.690 euro op voor de ondernemers via crowdfunding.

De vier gemeenten, LTO Noord en Veiligheidsregio Fryslân pleitten onlangs in een brief aan de staatssecretaris voor een schadefonds voor zonnepaneelbranden. Yesilgöz-Zegerius wijst op de vraag of de overheid meer kan doen in dit soort kwesties dus naar de verzekeraars. Wel lopen er nog onderzoeken naar de gevolgen van branden met zonnepanelen en een project dat bekijkt of de systemen duurzamer en veiliger kunnen of moeten worden gemaakt en geïnstalleerd.

Uitkomst onderzoek in de zomer

Een eerste uitkomst van zo’n onderzoek naar brandveiligheid van zonnepanelen op daken, en de aanpak van verspreiding van paneelonderdelen en onverbrande resten, wordt in de zomer verwacht. De bewindsvrouw laat weten dat er voor de bestrijding van een brand met zonnepanelen al richtlijnen bestaan. Als uit de onderzoeken blijkt dat dat niet voldoende is, worden de richtlijnen aangepast. Mogelijk gebeurt dat in de vorm van een zogeheten panelenprotocol. CDA-Kamerlid Mulder vroeg daarom, nadat ze constateerde dat ‘grootschalige branden en het vrijkomen van scherven van zonnepanelen inmiddels geen incident meer lijken te zijn’.