Dit artikel is vandaag gratis

Overgebleven coronageld wordt ingezet om energiezuinig en duurzaam te worden: 'No’t gas en stroom sa djoer binne, is der gjin tiid te ferliezen

Een warmtepomp. Dorpshuizen, zwembaden en sportaccommodaties in Opsterland kunnen bij de gemeente een duurzaamheidssubsidie aanvragen. Foto: Shutterstock

De gemeenteraad van Opsterland heeft 750.000 euro aan overgebleven coronagelden vrijgemaakt voor duurzaamheidsinvesteringen in dorpshuizen, zwembaden en sportaccommodaties. ,,No’t gas en stroom sa djoer binne, is der gjin tiid te ferliezen’’, zo zegt FNP- wethouder Durk Durksz.

Stichtingen, verenigingen en coöperaties in Opsterland kunnen subsidie aanvragen om energiezuinig en duurzaam te worden. Te denken valt aan isolatie van gebouwen, een warmtepomp, HR-glas of LED-verlichting rond sportvelden.

De gemeente subsidieert maximaal 40 procent voor een verduurzamingsmaatregel. De dorpshuizen, sportverenigingen en zwembaden moeten ook zelf meebetalen of cofinanciering vinden. Als de volledige regeling wordt benut, leidt dit in Opsterland in totaal tot een investering van minimaal 1.875.000 in duurzaamheidsmaatregelen voor maatschappelijk vastgoed.

De subsidieregeling geldt met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2022. Projecten die eerder dit jaar zijn begonnen, kunnen dus ook aanspraak maken op een bijdrage.

Nieuws

menu